12+ Pubergroep

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een bijeenkomst zijn deels gerelateerd aan de interesses van de deelnemers, maar worden ook bepaald door een vooraf gemaakt programma. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid en leren ontdekken centraal.

Er is een groep voor kinderen vanaf 12 jaar die vindt plaats op 8 avonden van 18.45 – 20.45 uur.  Uw investering bedraagt €195,-

GelukkigHB pubergroep tot 14 jaar:

Data 1e periode seizoen 2018-2019 komen half augustus op de website.