Voor Kinderen

GelukkigHB Groep voor basisschool leerlingenlogo

Hieronder vind je de data van de GelukkigHB groepen in Wijchen. Een GelukkigHB groep is een plek voor hoogbegaafde kinderen.

In de groep ontmoeten zij elkaar en ze krijgen professionele begeleiding om een stabiel en gelukkig persoon te worden. Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij MayWayHB wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past. Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

Data

Data van de MayWayHB Groepen Wijchen starten bij voldoende aanmeldingen in
de week van 16 maart. In een groep zitten maximaal 6 kinderen. De groepen vinden plaats op maandag, donderdag- of vrijdagmiddag van 14.45 tot 16.45 uur.  De kinderen worden zo op leeftijd ingedeeld. 

Normaal geef ik reeksen van 15 bijeenkomsten. Hiervoor zijn de kosten €595,- Deze reeks bestaat uit 10 bijeenkomsten en  de kosten hiervoor zijn €395,-Dat is inclusief intake- en evaluatiegesprek.

Aanmelden kan via het contactformulier of stuur een mail aan mayke@maywayhb.nl

GelukkigHB PeutergroepData gelukkighb groepen wijchen

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen

Voorjaar 2020

20 maart
3 en 24 april
15 en 29 mei
12 en 26 juni
10 juli

De begeleiding in de Peutergroep is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na elke periode is er een evaluatie over de gesignaleerde ontwikkeling van de peuter. In een groep zitten maximaal 3 peuters op 1 begeleider.

De peutergroep is op 6 vrijdagochtenden van 9.30 tot 11.00 uur. Uw investering voor een intake, 6 bijeenkomsten en een evaluatiegesprek bedraagt €225,-Kosten Intakegesprek €45. Na elke periode kan besloten worden om de plaatsing te continueren. Instromen kan op elk moment. Aanmelden kan via het contactformulier of stuur een mail aan mayke@maywayhb.nl

GelukkigHB pubergroep vanaf 12 jaar. data gelukkighb groepen Wijchen

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een bijeenkomst zijn deels gerelateerd aan de interesses van de deelnemers, maar worden ook bepaald door een vooraf gemaakt programma. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid en leren ontdekken centraal.

Een puber groep is voor kinderen vanaf 12 jaar, die naar het voortgezet onderwijs gaan De groep vindt plaats op 8 avonden van 18.45 – 20.45 uur.  Uw investering bedraagt €195,-  Op dit moment heb ik hiervoor geen data ingepland staan.

Juist voor deze leeftijdsgroep is het belangrijk om elkaar te ontmoeten. Ze worstelen met hun identiteit. In contact met andere hoogbegaafde pubers merken ze dat er ook andere hoogbegaafde jongeren. De snelle gedachten, de humor en de onderlinge dynamiek is heel waardevol. Neem contact op en meld je kind aan; zodra ik dan een groep bij elkaar heb, kan ik een avond inplannen.

Algemene Intakeprocedure

  • intakegesprek met uw kind  (gratis als tot plaatsing wordt overgegaan)
  • besluit tot plaatsing en start

MEIdenmiddagen

Data Gelukkighb groepen wijchen

In mei organiseren veel gelukkigHB begeleiders in Nederland een MEIdenmiddag. Hoogbegaafde meisjes vallen op school vaak niet op omdat ze zich aanpassen. Jongens gaan eerder aandacht trekken als ze zich vervelen. Om hier aandacht aan te geven zetten we jaarlijks de Meiden in het zonnetje. Voor data en informatie kijk op mijn website voor actuele informatie hier over.

Meer over de landelijke MEIdendagen kan je vinden op de website van GelukkigHB.