MayWayHB Peer Groep

Samen met Gelijkgestemden

Een MayWayHB-groep is een plek waar kinderen spelen en gelijkgestemden ontmoeten. Het is een plek voor hoogbegaafde kinderen. Hier spelen de kinderen met gelijkgestemden en ze krijgen professionele begeleiding om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

 

Vrij en verbonden je eigen pad vinden   
Samen Spelen

In de Peergroep spelen de kinderen samen met andere kinderen, ofwel gelijkgestemden.  Ze werken aan hun eigen projecten en worden zo aangesproken op hun autonome ontwikkeling, hun nieuwsgierigheid en gedrevenheid.

In de MayWayHB groepen bieden we allerlei top-down ontdekprojecten aan. Ook is er veel ruimte voor zelfontplooiing. Door alle activiteiten heen  bieden we begeleiding op het gebied van sociale vaardigheid, faalangst, mindset en weerbaarheid. Het is gebleken dat kinderen, die deelnemen aan een MayWay Peer Groep beter in hun vel gaan zitten en daardoor meer plezier krijgen in leren en leven. Dit heeft effect op hun dagelijks functioneren; thuis en op school.

Door de combinatie van verschillende methodieken en de visie van GelukkigHB op hoogbegaafdheid is een unieke werkwijze ontstaan waarmee hoogbegaafde kinderen een optimale begeleiding krijgen. Er zijn verschillende groepen op leeftijd ingedeeld.

Peuters 3+


In de peutergroep besteden we aandacht aan het samen spelen met anderegelukkigHB-Groep Kinderen
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding richten we op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor alle data van de groepen die starten kan je kijken deze link: data en tijden.

Kinderen vanaf 4 

handen pubersEen plek waar jij jezelf leert accepteren en begrijpen, waar je leert vanuit eigen motivatie en waar je jezelf kunt laten zien. In de groep organiseren we gezamenlijke activiteiten en werken de kinderen aan een eigen project. We besteden op een speelse en praktische manier aandacht aan faalangst, perfectionisme het en het ontwikkelen van een groei mindset. Ook praten we  over wat het betekent om hoogbegaafd te zijn.  Voor alle data van de groepen die starten kan je kijken deze link: data en tijden.

 

Pubers van 12 – 15 jaar

We werken met een vooraf gemaakt programma, maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid, vriendschap en ‘ik op het VO’ centraal. Op dit moment zijn er geen pubergroepen ingepland in Wijchen. Als er genoeg belangstellenden zijn, wil ik heel graag een pubergroep vormen. Als je belangstelling hebt voor deze doelgroep, informeer dan even naar de mogelijkheden: contact

IQ test

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. GelukkigHB hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

Intake-procedure begeleiding:
  • Aanmelding via de website / email: mayke@maywayhb.nl
  • Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
  • Besluit tot plaatsing en start in de groep

Het hoeft niet perfect

Kwaliteitsbewaking

Als begeleider ben ik opgeleid door GelukkigHB in Zwolle. In deze opleiding heb ik wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid gekregen, veel praktijkervaring opgedaan door mee te lopen.  In de eerste jaren heb ik nauw contact en supervisie vanuit GelukkigHB in Zwolle gevolgd, waarin zowel de persoonlijke ontwikkeling als de verdieping van kennis centraal hebben gestaan. Ik sluit me helemaal aan en voel me heel erg verbonden met de krachtige en holistische benadering ; de kinderen leren zichzelf echt beter kennen en komen daardoor lekkerder in hun vel te zitten. Op school voelen ze zich niet meer anders waardoor hun gedrag ook verandert. Wil je meer weten over de organisatie achter GelukkigHB in Zwolle kijk dan op hun website: www.gelukkighb.nl

Daarnaast kan ik mezelf ervaringsdeskundige noemen met twee hoogbegaafde kinderen, die ieder op hun eigen manier hun weg vinden in het onderwijs en hun leven. Sinds september 2020 werk ik twee dagen in de week bij Welzien in Elst, een dagbesteding voor creatief begaafden, die vast zijn gelopen in het onderwijs. Ook hier werk ik met veel plezier en blijft mijn eigen ervaringen, ontwikkeling en kennis groeien.