Voor Kinderen

GelukkigHB Groep voor basisschool leerlingenlogo

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij MayWayHB wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past. Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

Na de Herfstvakantie, in de week van 21 oktober 2019, starten er GelukkigHB groepen in Wijchen. In een groep zitten maximaal 6 kinderen. De groepen vinden plaats op donderdag- of vrijdagmiddag van 14.45 tot 16.45 uur.  De kinderen worden op leeftijd ingedeeld. Op donderdag kinderen uit groep 1 t/m groep 4 en op vrijdag groep 5 t/m 8. Bij meer belangstelling zal er ook op dinsdagmiddag een groep gestart worden.  Er kan ook een groep voor kinderen uit groep 8 gestart worden. Informeer naar de mogelijkheden want misschien kan ik net een mooi groepje samenstellen.

In oktober start er een reeks van 10 bijeenkomsten. Hiervoor zijn de kosten €397,- voor 10 bijeenkomsten en dat is inclusief intake- en evaluatiegesprek.

Data donderdagmiddag:
24 en 31 oktober
7 , 14 21 28 november
12, 19 december
9 en 16 januari

Data vrijdagmiddag:
25 en  oktober
1,8 , 15 22 en 29 november
13, 20 december
10 en 17 januari

Aanmelden kan via het contactformulier of stuur een mail aan mayke@maywayhb.nl

GelukkigHB Peutergroepfoto peuter

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na elke periode is er een evaluatie over de gesignaleerde ontwikkeling van de peuter. In een groep zitten maximaal 3 peuters op 1 begeleider.

De peutergroep is op 6 woensdag of vrijdag ochtend van 9.30 tot 11.00 uur. Uw investering voor een intake, 6 bijeenkomsten en een evaluatiegesprek bedraagt €225,-Kosten Intakegesprek €45. Na elke periode kan besloten worden om de plaatsing te continueren. Instromen kan op elk moment. Aanmelden kan via het contactformulier of stuur een mail aan mayke@maywayhb.nl

Najaar 2019

8 en 22 november
13 december
10 en 24 januari

Voorjaar 2020

14 februari
6 en 20 maart
3 en 17 april

15 en 29 mei
12 en 26 juni
10 juli

GelukkigHB pubergroep vanaf 12 jaar. handen pubers

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een bijeenkomst zijn deels gerelateerd aan de interesses van de deelnemers, maar worden ook bepaald door een vooraf gemaakt programma. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid en leren ontdekken centraal.

Een puber groep is voor kinderen vanaf 12 jaar, die naar het voortgezet onderwijs gaan De groep vindt plaats op 8 avonden van 18.45 – 20.45 uur.  Uw investering bedraagt €195,- Data 1e periode seizoen 2019-2020 komen half augustus op de website.

Algemene Intakeprocedure

  • intakegesprek met uw kind  (gratis als tot plaatsing wordt overgegaan)
  • besluit tot plaatsing en start

MEIdenmiddagen

logo fotot knutselmiddag

In mei organiseren veel gelukkigHB begeleiders in Nederland een MEIdenmiddag. Hoogbegaafde meisjes vallen op school vaak niet op omdat ze zich aanpassen. Jongens gaan eerder aandacht trekken als ze zich vervelen. Om hier aandacht aan te geven zetten we jaarlijks de Meiden in het zonnetje. Voor data en informatie kijk op mijn website voor actuele informatie hier over.