Peutergroepen

GelukkigHB Peutergroep

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na elke periode is er een evaluatie over de gesignaleerde ontwikkeling van de peuter.

De peutergroep is op 6 woensdag ochtenden n 9.30 tot 11.00 uur. Uw investering voor een intake, 6 bijeenkomsten en een evaluatiegesprek bedraagt €225,-

Na elke periode kan besloten worden om de plaatsing te continueren.

Data seizoen 2018- 2019: 20 maart, 3 , 17 april, 8, 22 mei, 5 en 19 juni